Czarno-białego grafomana doświadczanie całości...

photo

Temat: [ Średnia] Wierzcholki kwadratu - potencjal, natezenie
W trzech wierzchołkach kwadratu o boku a umieszczono ładunki elektryczne, każdy o wartości bezwzględnej. Dwa z nich są ujemne, a trzeci dodatni, przy czym ładunki jednoimienne nie znajdują się w sąsiednich wierzchołkach. a/ wykorzystujac zasade superpozycji, narysuj wektor natezenia pola w czwartym (pustym): wierzcholku kwadratu. Zachowaj odpowiednie proporcje dlugosci wektorow. b/ oblicz wartość natężenia pola elektrostatycznego i potencjału pola w czwartym, pustym wierzchołku kwadratu. c/ oblicz pracę wykonaną przez siłę pola elektrostatycznego podczas przenoszenia ładunku dodatniego o wart. 2q umieszczonym w czwartym wierzchołku tego kwadratu do środka d/ wyjaśnij, która siła wykonuje pracę...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=6737Temat: [ Średnia] superpozycja pól
wypadkowego natężenia pola elektrostatycznego w trzecim wierzchołku trójkąta. W wierzchołkach kwadratu o boku a=1m znajdują się ładunki o jednakowej wartości Q=2C. Trzy z nich są dodatnie, a jeden ujemny. Oblicz wartość natężenia pola elektrostatycznego w środku kwadratu.
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=7515


Temat: Kulki umocowane w wierzchołkach kwadratu
Małe kulki umocowano w wierzchołkach kwadratu o boku a=1m i wprowadzono na nie takie ładunki, jak pokazano na rys. http://i44.tinypic.com/34q22ki.jpg a) Narysuj wektory natężeń pola i oblicz ich wartości w punktach A, B i C leżących na środkach kwadratu. b) Oblicz potencjały w punktach A, B i C. c) Oblicz i porównaj pracę, jakie trzeba wykonać aby ładunek punktowy przesunąć z punktu A do B i z B do C. ad a http://i41.tinypic.com/29avdz7.jpg - dobrze rozrysowałem? Wektory równe co do długości. Wiem, że jest takie zadanie już, ale tam dotyczy jednego podpunktu i...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=20386


Temat: siła grawitacyjna w układzie mas
Obliczyc wartość i kierunek siły grawitacyjnej działającej na masę pochodzącej od mas umieszczonych w wierzchołkach kwadratu o boku długości . przyjąć . Wyszła mi siła o wartości , skierowana tak jak...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=7799


Temat: Drut podzielony na dwie części
Drut długości 2 metry podzielono na dwie części: z jednej zrobiono kwadratową ramkę, a z drugiej prostokątną, w której jeden bok prostokąta ma długość 3 razy większą od długości drugiego boku. Jak należy podzielić drut, aby suma pól kwadratu i prostokąta była najmniejsza? Robię tak i nie wiem czy dobrze: a to długość boku kwadratu, bo prostokąta, pomijając na razie założenia to: teraz tak: Wstawiam to za do mojej funkcji i otrzymuję: minimalizuję moją funkcję, obliczam, czyli funkcja ma wartość minimalną. Obliczam więc pierwszą współrzędną wierzchołka: Wiem z tego ze krótszy bok prostokąta ma wynosić więc cały jego obwód Obliczam obwód kwadratu, Czyli powinno się podzielić drut na kawałki o dł i Prosiłbym o sprawdzenie moich wypocin
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=9758


Temat: Wahadło fizyczne
Dwa zadanka które mi sprawiły problem: 1 Cztery nieważkie pręty tworzą sztywny kwadrat o boku a. W trzech wierzchołkach tego kwadratu znajdują się jednakowe kule, a w czwartym wierzchołku pozioma prostopadła oś, dookoła której kwadrat wykonuje swobodne drgania. Obliczyć okres T. Promień kul jest znacznie mniejszy niż długość kwadratu. Sporządziłem rysunek: I przystąpiłem do rozwiązywania: , gdzie: co po wstawieniu daje: a...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=5884


Temat: Pomoc w nauce / rozwiązywaniu zadań.
krawędzi długości a przeprowadzono przekątną BD'. Oblicz odległość wierzchołka D od tej przekątnej. 3) Punkty A,B,C,D są wierzchołkami jednej ze ścian sześcianu, natomiast punkty A',B',C',D' są odpowiednimi wierzchołkami ściany równoległej. Sześcian przecięto płaszczyzną przechodzącą przez wierzchołek A,C i środki krawędzi A'D' i D'C'. Oblicz pole otrzymanego przekroju, jeśli krawędź sześcianu ma długość 1. 4) cztery wierzchołki sześcianu połączono odpowiednio odcinkami tak, że...
Źródło: grunge-forum.com/viewtopic.php?t=542


Temat: Niekończący się konkurs
czego w w/w piramidzie daje tzw. złota proporcję? Piramida jest ostrosłupem czworokątnym prawidłowym... czyli podstawa jest kwadratem i wierzchołek piramidy jest nad środkiem podstawy. Wierzchołek piramidy T można połączyć ze środkiem jednego z boków podstawy M i środkiem podstawy S. Wtedy stosunek długości odcinka |TM| - stoku piramidy (wysokość trójkąta będącego ścianą) do polowy długości boku piramidy (to także długość odcinka |MS|...
Źródło: gladius.najemni.legnica.pl/phpBB/viewtopic.php?t=300


Temat: Prace Domowe
1.narysuj okrąg i trójkąt o wierzchołkach leżących na tym okręgu. zaznacz na okręgu dowolny punkt P, który nie jest wierzchołkiem trójkąta. Znajdź odbicia symetryczne punktu P względem prostych zawierających boki trójkąta. Sprawdź, czy otrzymane punkty leżą na jednej prostej 2.Punkt M jest dowolnym punktem wewnętrznym kwadratu o boku dlugości a. Punkty E, F, G, H są punktami symetrycznymi do punktu M względem prostych zawierających boki kwadratu. A) Jaką długość mają przekątne czworokąta EFGH B) Oblicz pole czworokąta EFGH Najlepiej na rysunku. Proszę o pomoc ----------dodano---------- Pomoźe ktoś:/
Źródło: forum.travian.pl/showthread.php?t=83406


Temat: Rozwiązujemy wspólnie zadania!
przenoszenia ładunku dodatniego o wartości 2q umieszczonego w czwarym wierzchołku kwadratu, do jego środka wzór : na prace W = q (V2-V1) aha - długość boku kwadratu to r prosiłbym o...
Źródło: tibia.org.pl/forum/showthread.php?t=344283


Temat: Lambrekin w kształcie wody PILNIE !!!
trzeci rząd-tak samo,środkowy jest przesunięty o połowę długości boku kwadratu i odwrotna przekątna.Do łączenia najlepiej użyć pistoletu krawieckiego z ościami.
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=139467


Temat: Matemtyka , Geometria proszę o pomoc !
Matemtyka , Geometria proszę o pomoc !   jestem ciemny jak murzyn w tej geometrii :/ 3.Długość jednego boku prostokąta wynosi 10cm, a przekątna prostokątna jest 3 razy dłuższa od drugiego boku. Oblicz pole i obwód tego prostokąta. 4. Podstawy trapezu równoramiennego mają długość 10cm i 6cm. Ramię trapezu tworzy z dłuższą podstawą kąt 30. Oblicz pole tego trapezu. 5.Oblicz pole rombu, którego bok jest równy 13cm, a krótsza przekątna ma długość 10cm. 6.Z kwadratu, którego przekątna ma długość 8cm wycięto koło wpisane w ten kwadrat. Oblicz pole pozostałem części kwadratu. 7.Krótsza przekątna dzieli trapez prostokątny na dwa trójkąty ,z których jeden jest równoboczny. Wysokość trapezu ma 4(pierwiastki) z 3. Oblicz pole trapezu. 8.W równoległoboku dane są długości boków 8cm i 2(pierwiastki) z 3cm oraz kąt ostry 30. Oblicz pole i długość krótszej przekątnej tego równoległoboku. 9. Krótsza przekątna równoległoboku ,której długość wynosi 2(pierwiastki) z 5 tworzy z krótszym bokiem tego równoległoboku kąt prosty. Stosunek długości boków równoległoboku wynosi 2:3. Oblicz pole i obwód równoległoboku. 13. Dany jest trójkąt prostokątny, w którym długość przyprostokątnych są równe 12cm i 16cm. Oblicz długość ,wysokość opuszczonej z wierzchołkiem kąta...
Źródło: sdcv.pl/showthread.php?t=50853


Temat: [ Wyższa] Ładunki elektryczne rozmieszczone na kwadracie
W wierzchołkach kwadratu o boku długości a=0,1 m umieszczono kolejno zgodnie z ruchem wskazówek zegara cztery ładunki elektryczne. Obliczyć co do wielkości i co do kierunku natężenie pola elektrycznego panującego w kwadracie. Zadanko potrzebna na dziś!
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=11602


Temat: ladunki elektryczne, strumien elektronow itp
Zadanie 1. Strumień elektronów po przejściu przyspieszającej różnicy potencjałów U1 wpada między okładki kondensatora płaskiego równolegle do jego okładek. Długość kondensatora wynosi l, a odległość między okładkami d. Jakie napięcie należy ... tym układzie, jeśli przebicie kondensatora następuje przy napięciu Umax = 300 V? Zadanie 3. Cztery identyczne ładunki elektryczne Q są umieszczone w próżni w narożach kwadratu o boku a. Sporządzić rysunek ... ładunki elektryczne Q są umieszczone w próżni w narożach trójkąta równobocznego o boku a. a)Sporządź rysunek i zaznacz na nim siły działające na wybrany ładunek elektryczny. b)narysuj wektor natężenia w środku tego trójkąta c)wyznacz wartość natężenie pola w tym punkcie d)narysuj wektory i wyznacz wartości natężeń w każdym wierzchołku trójkąta [ Dodano: 2008-03-05, 13:13 ]
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=6161


Temat: naelektryzowane kulki, siła oddziaływania, praca, potencjał
o wartosci q kazdy . Netezenie pola elektrycznego w czwartym wierzcholku wynosi?: podaj wzor i uzasadnij zad6 W punkcie A odleglym o r od punktowego ladunku elektrycznego potencjal pola elektrostatycznego ma...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=20172


Temat: Zadanie ;)
4. a=35 b=25 H c-dł. boku kwadratu c^2 * H = a*b*H /:H c^2 = a*b c=√a*b c=30 liczymy pole powierzchni, ale bez drugiej z podstaw, ponieważ basen ma tylko 4 ... c^2 = 120h + 900 122h 120h zaraz dodam pierwsze EDIT: I b=10 h=3 Zauważmy, że jeżeli poprowasdzimy wysokość z górnych wierzchołków na podstawę b, po bokach powstaną dwa trójkąty o kątach 90 stopni i 45 stopni. Ponieważ miara kątów ewew. w trójkącie jest zawsze równa 180, to obliczamy miarę kąta trójkąta przy górnym wierzchołku. 180=90+45+alfa. z tego alfa=180-90-45=45. jeśli c potraktujemy ... w dolnej podstawie. Zauważ więc, że trapez skłąda się z dwóch trójkątów równoramiennych i prostokąta. widzisz już, że odległość wyznaczona w dolnej podstawie pomiędzy wysokościami jest równa długości górnej podstawy, zatem długość dolnej podstawy jest równa sumie górnej i po jednym z boków trójkąta(b=a+d+d - d nie zaznaczyłęm na obrazku, ale jest to odległość od punktu wyznaczonego przez wysokość do dolnego wierzchołka)....
Źródło: wrestling.nazwa.pl/forum/viewtopic.php?t=13441


Temat: Oddziaływanie dwóch ładunków
3 , wektor skierowany pionowo do góry. Są to dwa równej długości wektory tworzące kąt 90 st.. Obliczamy wektor wypadkowy z tw. Pitagorasa Ten wypadkowy leży na przekątnej kwadratu w górę na prawo. Teraz obliczamy wektor natężenia E(4) pochodzący od ładunku 4 ,działa on wzdłuż przekątnej kwadratu ,odległość punktu 4 od punktu 2 wynosi wobec tego Wektory E(1,3) oraz E(4) leżą na jednej prostej i mają zgodne zwroty więc ostatecznie wypadkowe natężenie w wierzchołku 2 wynosi: ZADANIE 5 Ładunek Q równa się i wytwarza pole elektryczne. W punkcie x tego pola umieszczono ładunek...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=7297


Temat: Zadania z konkursu w Czechach
twierdzenia: a) kąt przy wierzchołku B jest prosty b) kąt przy wierzchołku A wynosi 30° c) |AB| = 2 * |BC| d) |AC| = 2 * |BC| Wiemy, że obowiązują właśnie dwa z powyższych twierdzeń i że |BC| = 1 Oblicz obwód trójkąta ABC. Określ wszystkie rozwiązania i uzasadnij je. 3) Dany jest kwadrat ABCD o boku długości a. Kwadrat AB'C'D' jest jego obrazem w obrocie o kąt 45°. Oblicz pole powierzchni wspólnej części obu kwadratów. 4) Narysujmy dowolny kąt ostry SRP i obierzmy na jego ramionach dwa punkty C i D. Zbudujmy ... powierzchni zewnętrznej ze wskaźnikiem wysokości poziomu Y na ścianie wewnętrznej (patrz rysunek). Oblicz najkrótszą możliwą długość drutu, jeżeli ma być prowadzony po ścianie zbiornika. Pierwsze 3 zadania były na 45 minut,...
Źródło: chreptus.net/viewtopic.php?t=1894